• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)

Visits: 1501