• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเพียง (ภาพกิจกรรม)

Visits: 57