• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี    พระโขนงและสโมสรโรตารีน่าน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและทางคณะได้มอบเครื่องดนตรีให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อใช้ในการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ต่อไป

Visits: 40