• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการทหารพันธ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

          เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการทหารพันธ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ณ โครงการทหารพันธ์ดี มลฑลทหารบกที่ 38    โดยมีพลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธาน  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ มีความรู้ ทักษะโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

Visits: 52