• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยการนำของนายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในโอกาสที่มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

Visits: 1132