• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  พลตรีคณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน นำผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ มามอบให้กับโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน   (ภาพกิจกรรม)

Visits: 672