• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคุณอารีรัตน์ ยศมาดี ให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและบุคลากร พร้อมทั้งมอบของใช้ส่วนตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมคณะผู้ติดตาม อาทิเช่น พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลป์ยาวัฒนเจริญ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด (ภาพกิจกรรม)

Visits: 41