• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site และจัดการเรียนการสอนรูปแบบปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู (On-hand) หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line)

Visits: 5369