• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับการนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้ามานิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)

Visits: 215