• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดบ้านวิชาการ(open house)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งกล่าวปัจฉิมโอวาทประจำปีการศึกษา 2563 พิธีในวันนี้ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับลูก ๆชั้นม.6 เข้าสู่พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ถือเป็นประเพณีที่โรงเรียนถือปฎิบัติพร้อมทั้งอวยพรให้ลูก ๆชั้น ม.6 ประสบความสำเร็จในชีวิต และการประกอบอาชีพ หลังจากจบการศึกษา และวันนี้กลุ่มบริหารวิชาการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open house) “พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์สู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มทักษะต่าง ๆ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ภาพกิจกรรม

Visits: 1613