• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูผู้สอนนำเสนอ จำนวน 71 คน ในงานด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Visits: 243