• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประชุมผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีการรับฟังการบรรยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

Visits: 199