• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

คณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 66 มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 คณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 66 มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ การนี้โรงเรียนได้จัดชุดแสดงต้อนรับอีกด้วย

Visits: 179