• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2564  ผู้อำนวยการสมพงษ์  อุ่นใจ ,ผู้อำนวยการปวริศา  สิงห์อุดร และคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม

Visits: 266