• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรองรับการประเมินระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นางนงคราญ ดวงตา รองอำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรองรับการประเมินระดับ 2 ดาว โดยมีคณะผู้บริหาร และครู ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม

Visits: 314