• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และคณะครู นักเรียน บุคลากร ให้การต้อนรับคณะ Rotary คลองเตย และจังหวัดน่านในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ภาพกิจกรรมVisits: 194