• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

บริษัทไฟฟ้าหงสาสนับสนุนงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งน่าน พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

Visits: 297