• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม

Visits: 1482