• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับมอบจักรยาน จากสโมสรโรตารี่น่าน จำนวน 30 คัน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีรับมอบจักรยาน จากสโมสรโรตารี่น่าน จำนวน 30 คัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ jica ประเทศไทย และโรตารี่สากล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ภาพกิจกรรม

Visits: 611