• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยออกเดินทางจากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ไปยังรอบชุมชนของเขตพื้นที่ตำบลฝายแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ลูกน้ำยุงลาย จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกด้วย ภาพกิจกรรมคลิก

Visits: 1023