• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

เมื่อวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ภาพกิจกรรม

Visits: 1620