• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลร่วม ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง​ จ.น่าน

https://photos.app.goo.gl/tVhMbnGjofvDDu9P6

Visits: 9498