• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กิจกรรมทำพรรณไม้แห้ง สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

https://photos.app.goo.gl/HQmzQ6bMN3W3NhGL8

Visits: 659