• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563
https://photos.app.goo.gl/7ybQZfHguYyPxtXK7

Visits: 192