• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เมื่อวันที่ 28 มกราคาม พ.ศ.2563

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เมื่อวันที่ 28 มกราคาม พ.ศ.2563
https://photos.app.goo.gl/LAZQHaZqRVNTpDya6

Visits: 370