• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดย ผู้อำนวยการสมพงษ์ อุ่นใจ นำคณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน ภาพกิจกรรม

Visits: 128

Leave a Reply

Your email address will not be published.