• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและชีวอนามัย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสมพงษ์ อุ่นใจ เป็นประธานเปิดอบรมในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและชีวอนามัย" ประจำปีการศึกษา 2563...

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดน่าน ร่วมกันตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยมีทั้งหมด 6...

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

เมื่อวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น โดยมีคณะครู...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP)

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP)...

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี...