• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

รับการนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน...

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้คณะครู บุคลากร...

ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและทดสอบปฏิบัติจริงตามแผน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและทดสอบปฏิบัติจริงตามแผน...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด...

กิจกรรม “ข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ปีการศึกษา 2564 (ภาคดำนา)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ภาคของการดำนา...

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่...