• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมวันเด็ก 2565

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

การอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม "กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา 1. วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา 2. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา 3. วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา

(รายละเอียด)

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้...

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ...

มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกให้กับนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก...